Verantwoordelijkheid notaris voor de juistheid van de inhoud van de akte

In het juli 2022 nummer van JBN is een noot van Laurien Dufour bij de uitspraak van de Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden van 27 juli 2021 gepubliceerd. Een notaris moet zijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de inhoud van de te passeren akte in overeenstemming met de wil van partijen en met de werkelijkheid is. In deze uitspraak ging het om een kandidaat-notaris die had geprobeerd het juiste bedrag van een rekening-courant schuld in de akte op te nemen, maar onvoldoende antwoord van partijen kreeg. Uiteindelijk is de notaris afgegaan op eensluidende mededelingen van partijen over de hoogte van de schuld. Achteraf bleek het opgegeven bedrag niet te kloppen en verweet een van de partijen de notaris haar zorgplicht te hebben geschonden.

38326147.pdf
Deel dit artikel via:

Lees ook