Schaderegeling bij graafschade blijft maatwerk

De Hoge Raad zich recent opnieuw uitgesproken over de zorgplicht voor grondroerders. De CROW 500 moet op objectieve wijze worden uitgelegd en houdt geen risicoaansprakelijkheid in voor grondroerders wanneer schade ontstaat aan vooraf niet-gelokaliseerde kabels en leidingen in een risicogebied. In die gevallen wordt vermoed dat de grondroerder onvoldoende veilig en daarmee onzorgvuldig heeft gewerkt en is het aan de grondroerder om tegenbewijs te leveren.

Citeertitel: VAST 2024/B-002, S.M. Bordewijk, e-ISSN 2667-307X, M.A.D.Lex, https://www.vast-online.nl/art/4764/schaderegeling-bij-graafschades-blijft-maatwerk

Deel dit artikel via:

Lees ook