Disclaimer

Aan het gebruik van deze website zijn de volgende gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van de website wordt u geacht kennis van deze gebruiksvoorwaarden te hebben genomen en deze te hebben aanvaard. De website is met grote zorg en aandacht samengesteld. De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie, die dient voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. WIJ advocaten is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op deze website. Het gebruik dat u maakt van deze website, is voor uw eigen risico. De informatie op deze website mag uitsluitend voor privé doeleinden worden gebruikt.