Disclaimer

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website van WIJ advocaten B.V. (“WIJ advocaten") en op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die via deze website en/of via social media door WIJ advocaten worden verstrekt.

Informatie en aansprakelijkheid

De website en social media van WIJ advocaten is met grote zorg en aandacht samengesteld. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie daarop. De verstrekte informatie is bedoeld als algemene informatieverschaffing en kan niet worden gezien als juridisch advies.

WIJ advocaten is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van de website en/of social media (of de onmogelijkheid die te gebruiken), inclusief schade die is veroorzaakt door virussen of fouten of onvolledigheden van de verstrekte informatie op deze website of op websites van derden waarnaar door WIJ advocaten is doorgelinkt of die naar de website van WIJ advocaten zijn gelinkt.

WIJ advocaten is evenmin aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, inclusief - maar niet beperkt tot - schade die het gevolg is van uitval of vertraging in de levering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door computerprogramma's die voor elektronische berichten en het doorgeven van virussen worden gebruikt.

De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van WIJ advocaten.

Intellectueel eigendom

Tenzij expliciet anders vermeld, zijn alle rechten van deze website en/of social media van WIJ advocaten en de daarop vermelde informatie, eigendom van WIJ advocaten. Gebruikers is toegestaan de informatie te lezen, te kopiëren en op te slaan voor eigen persoonlijk gebruik. Al het andere gebruik van deze website en/of social media van WIJ advocaten, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) deze informatie of het creëren van links, hypertext links of deeplinks tussen de website van WIJ advocaten en andere internetsites is verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring van WIJ advocaten.