Exhibitieplicht

Rozemarein schreef voor het Tijdschrift Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht een Wenk over een 843a Rv-vordering. Eiseressen stelden bij de rechtbank Noord-Holland dat zij gedwongen arbeid moesten verrichten in de periode tussen 1951 tot 1979 in de instellingen van de katholieke congregatie van de Zusters van de Goede Herder. Eiseressen menen dat gedaagden – twee kerkgenootschappen – de rechtsopvolgers zijn van de Nederlandse Provincie en de kloosters en dat zij destijds zeggenschap hadden. Eiseressen vorderen in deze zaak ex artikel 843a Rv bescheiden ter onderbouwing van hun standpunt. Rozemarein bespreekt in haar Wenk de verschillende voorwaarden waaraan een 843a Rv moet voldoen. [RAV2021109]

RAV_2021109_Inzage_bescheiden._Exhibitieplicht_voor_twee_kerkgenootschappen_inzake_stukken_over_ge.pdf
Deel dit artikel via:

Lees ook