De BGK-vordering in een deelgeschilprocedure

Voor het Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade schreef Rozemarein een artikel over een geschil dat zich regelmatig voordoet tussen de (gemachtigde van de) benadeelde en de aansprakelijk gehouden partij, de omvang van de buitengerechtelijke kosten (BGK). Ter beslechting van dit BGK-geschil kiezen benadeelden steeds vaker voor de route van de deelgeschilprocedure. In het artikel bespreekt Rozemarein hoe de rechter aankijkt tegen deze vordering een deelgeschilprocedure. Hoe verhoudt de BGK-vordering zich tot de formele vereisten die worden gesteld aan een deelgeschilprocedure? Hoe beoordeelt de deelgeschilrechter de BGK-vordering inhoudelijk? Voor wie ook regelmatig te maken heeft met een BGK-vordering in een deelgeschil, het artikel van Rozemarein is gepubliceerd in het december nummer [TvP 2019/4].

TVP_1388-2066_2019_022_004_003.pdf
Deel dit artikel via:

Lees ook