Noot Laurien bij HR 18 mei 2018, JA 2018, 104

Onmiddellijke werking van art. 7:942 (oud) per 1 januari 2006 naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar

Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid is in het hier besliste geval onmiddellijke werking van de bepaling in art. 7:942 lid 2 BW (oud), inhoudend dat pas een nieuwe verjaringstermijn aanvangt nadat de verzekeraar de claim per aangetekende brief heeft afgewezen, onaanvaardbaar.

JA_2018_104.pdf
Deel dit artikel via:

Lees ook