Zorgplicht. Heeft school aan haar zorgplicht voldaan?

RAV 2018/50: Rozemarein Leen schreef een wenk bij de uitspraak van de rechtbank Oost Brabant (ECLI:NL:RBOBR:2018:592), in de zaak die de ouders van een leerling hadden aangespannen tegen een middelbare school. De ouders stelden dat de school te weinig had gedaan om hun zoon met dyslexie te begeleiden. Op een school rust volgens vaste rechtspraak een zorgplicht. Die zorgplicht brengt mee dat de school bij een leerling met dyslexie zodanige aanpassingen aanbiedt en toepast dat de leerling in staat wordt gesteld om de belemmeringen die de dyslexie met zich brengt, zoveel als mogelijk op te heffen. Onder verwijzing naar onder meer de landelijke protocollen voor dyslexie oordeelde de rechtbank dat de school niet aan haar zorgplicht had voldaan. De school was onder andere na het eerste jaar gestopt met het actief begeleiden van de leerling en gaf de leerling bijvoorbeeld geen extra tijd bij toetsen ten opzichte van andere leerlingen. De rechtspraak laat overigens zien dat een succesvolle vordering tegen een school wegens schending van de zorgplicht geen gemakkelijke opgave is. De ouders van deze leerling hadden dus wel succes. De Wenk van Rozemarein is gepubliceerd in RAV 2018/50.

Deel dit artikel via:

Lees ook