Hoge Raad 17 februari 2017: beroepsaansprakelijkheid assurantietussenpersoon en causaal verband

JA 2017/51: Deze noot betreft de beroepsaansprakelijkheid van een tussenpersoon en causaal verband. In een afgebrande woning bleek de huurder een hennepkwekerij te hebben. De tussenpersoon wist dat de woning was verhuurd, maar had dat ten onrechte niet aan de verzekeraar meegedeeld (een beroepsfout). Het hof oordeelde evenwel dat het causaal verband ontbrak omdat de verzekeraar wegens de aanwezigheid van de hennepkwekerij hoe dan ook dekking zou hebben geweigerd. De Hoge Raad casseert. De eigenaar van de woning stelt niet van de hennepkwekerij die zijn huurder in de woning had gevestigd te hebben geweten. Dat is relevant in verband met de bepaling over risicoverzwaring in de polis. In deze noot gaat Harriët Delhaas in op het causaal verband en hoe deze zaak na verwijzing verder zou kunnen gaan.

Deel dit artikel via:

Lees ook