Hoge Raad 23 december 2016: een voorbehoud van behoorlijk lange duur

PIV 2017/1: Op 23 december 2016 wees de Hoge Raad een arrest met als uitkomst dat aan de benadeelde drieëntwintig jaar na het sluiten van een vaststellingsovereenkomst nog een beroep toekomt op een in deze overeenkomst gemaakt voorbehoud. In haar artikel belicht Brenda Fluit het belang van het arrest voor de letselschadepraktijk.
Noot Fluit

Deel dit artikel via:

Lees ook