Heeft een uitnodiging voor een bespreking stuitende werking als bedoeld in art. 3:317 BW?

JA 2015/150: In deze noot bespreekt Dufour het arrest van 18 september 2015 waarin de Hoge Raad oordeelde dat een brief met een uitnodiging op kantoor een minnelijke regeling te komen bespreking, in het licht van de overige omstandigheden van het geval, stuitende werking heeft in de zin van art. 3:317.
Noot Dufour
Deel dit artikel via:

Lees ook