Deelgeschil. BGK. Bijdrage aan vaststellingsovereenkomst

JA 2013/70: In haar noot gaat Colsen in op de in de Wet deelgeschillen opgenomen voorwaarde dat de beslissing van de deelgeschilrechter moet kunnen bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst.
Noot Colsen
Deel dit artikel via:

Lees ook