Overheidsaansprakelijkheid

RAV 2012/1: Handelt de Staat onrechtmatig jegens een tot levenslange gevangenisstraf veroordeelde gedetineerde die later in een tbs-kliniek is geplaatst indien de minister van Veiligheid en Justitie geen advies vraagt aan het Adviescollege verloftoetsing tbs en geen besluit neemt over de voor deze persoon aangevraagde machtiging tot onbegeleid verlof?
Wenk Bordewijk
Deel dit artikel via:

Lees ook