Notariële fouten en de twintigjarige verjaringstermijn

Een vordering tot vergoeding van schade na wanprestatie of onrechtmatige daad verjaart in ieder geval door verloop van twintig jaar na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt. In een arrest van 27 november 2020 heeft de Hoge Raad beslist dat een notaris een geslaagd beroep op verjaring kon doen toen hij door een oud-client werd aangesproken voor een fout die hij meer dan twintig jaar geleden had gemaakt en waarvan de gevolgen pas na afloop van de twintig jaar duidelijk werden.

JBN042021_Art15.pdf
Deel dit artikel via:

Lees ook