Aansprakelijkheid politie voor schietincident Alphen aan de Rijn

Dit jaar heeft de Hoge Raad zijn oordeel gegeven over de aansprakelijkheid van de Nationale Politie voor de schade als gevolg van het schietincident in 2011 in het winkelcentrum in Alphen aan den Rijn (ECLI:NL:HR:2019:1409).

De rechtbank en het gerechtshof waren tot het oordeel gekomen dat de politie onrechtmatig had gehandeld bij het afgeven en verlengen van het verlof voor het voorhanden hebben van een vuurwapen op grond van de Wet Wapens en Munitie.

Bij de Hoge Raad stond ter discussie de vraag of was voldaan aan het relativiteitsvereiste ex artikel 6:163 BW. De Hoge Raad beantwoordde deze vraag positief. Anders dan het gerechtshof, oordeelde de Hoge Raad daarnaast dat niet alleen voor vergoeding in aanmerking komt de materiële en immateriële letsel-en overlijdensschade, maar ook "andere schade". De omstandigheid dat "andere schade" in haar algemeenheid minder ernstig is te achten dan letsel- en overlijdensschade, was volgens de Hoge Raad onvoldoende om toerekening van die schade niet gerechtvaardigd te achten. De Hoge Raad sluit echter niet uit dat er andere gronden zijn op basis waarvan deze schade niet kan worden toegerekend (zoals een te ver verwijderd verband). Deze punten kunnen aan de orde komen in de schadestaatprocedure. Mijn noot/Wenk bij dit arrest is gepubliceerd in [RAV 2019/93].

RL_-_RAV_201993_Onrechtmatige_overheidsdaad_-_Politie_aansprakelijk_voor_schietincident_in_winkelcentrum.pdf
Deel dit artikel via:

Lees ook