Hoe ver reikt de zorgplicht van een goed huisvader bij een bruikleenovereenkomst?

RAV 2017/108: Rozemarein Leen schreef een wenk bij HR 30-06-2017, ECLI:NL:HR:2017:1186. Het arrest zag op de vraag hoe ver de zorgplicht reikt van een goed huisvader bij een bruikleenovereenkomst, in dit geval bij het lenen van een aanhangwagen. De aanhangwagen was vastgezet met een gewoon slot en werd gestolen. Eiser stelde dat pas aan de zorgplicht was voldaan als de bruiklener alles had gedaan wat menselijkerwijs mogelijk was om diefstal te voorkomen. De Hoge Raad volgde eiser hierin niet. Wenk

Deel dit artikel via:

Lees ook