Aansprakelijkheid ziekenhuis voor ongeschikte hulpmiddelen?

TvG 2017/8: In mei 2017 heeft zowel de Rechtbank Amsterdam als de Rechtbank Limburg zich gebogen over de vraag of een ziekenhuis aansprakelijk is voor schade ontstaan door het gebruik van een ongeschikt hulpmiddel. Bij beide eiseressen waren implantaten geplaatst van het Franse merk Poly Implants Protheses (PIP). Deze implantaten waren gaan lekken. Volgens de rechtbank Amsterdam en Limburg zijn de ziekenhuizen niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van de PIP implantaten. De Rechtbank Amsterdam en Limburg sluiten hierbij aan bij de lijn die is uitgezet in de parlementaire geschiedenis: een terughoudendheid bij aansprakelijkheid voor ziekenhuizen bij het gebruik van gebrekkige hulpmiddelen. Lees hier de noot van Rozemarein Leen.

Deel dit artikel via:

Lees ook