Werkgeversaansprakelijkheid voor mishandeling door collega werknemer?

JA 2015/154: In deze noot bespreekt Gouweloos een uitspraak van het Hof Amsterdam waarin de vordering van een werknemer op de werkgever voor de mishandeling door een collega wordt afgewezen. Gouweloos bespreekt de diverse grondslagen (art. 7:658 BW en art. 6:170 BW) aan de hand van eerdere jurisprudentie. Voorts gaat ze in op de vraag of het voor de werknemer uitmaakt op welke grondslag hij zijn vordering baseert. Vervolgens gaat Gouweloos in op de vraag of een werkgever in het geval hij wel aansprakelijk wordt geacht, regres kan nemen op de werknemer en ten slotte beantwoordt ze de vraag of de aansprakelijkheidsverzekeraar van de werknemer dan dekking biedt.
Noot Gouweloos
Deel dit artikel via:

Lees ook