Arbeidsongeval. Aansprakelijkheid opdrachtgever. Zelfstandig ondernemer.

JA 2012/110: Op 23 maart 2012 heeft de Hoge Raad in zijn arrest bevestigd dat een zzp-er onder omstandigheden een beroep op art. 7:658 lid 4 BW toekomt indien hem een ongeval overkomt in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Gouweloos concludeert in haar noot dat het arrest met name gevolgen zal hebben voor de zzp-er die hetzelfde werk doet als de eigen werknemers van de opdrachtgever.
Noot Gouweloos
Deel dit artikel via:

Lees ook