Zorgplicht en WWFT

Laurien Dufour schreef voor de JBN een noot bij de uitspraak van de Kamer voor het Notariaat Den Bosch van 7 juni 2021 over de notariele zorgplicht en de poortwachtersfunctie die notarissen op grond van de Wwft hebben. Ook bij het uitvoeren van zijn Wwft verplichtingen moet de notaris onpartijdig, onafhankelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te werk gaan.

Laurien pleit ervoor dat de tuchtrechter de naleving van de Wwft-verplichtingen zwaarder laat wegen dan naleving van de algemene notariele zorgplicht.

37201602.pdf
Deel dit artikel via:

Lees ook