Aansprakelijkheid medecursist sport- en spelsituatie

Daphne Gouweloos schreef een noot bij een arrest van het Hof Den Haag waarin werd geoordeeld dat een deelnemer aan een weerbaarheidstraining aansprakelijk is jegens een mededeelnemer wegens een te harde duw tijdens een oefening. Gouweloos gaat in haar noot in op het oordeel van het hof dat geen sprake is van een sport- en spelsituatie. Verder besteedt zij aandacht aan de aansprakelijkheid van organisatoren van trainingen alsmede aan de aansprakelijkheid van de werkgever voor letsel opgelopen tijdens een werkgerelateerde training. Gouweloos concludeert dat ten aanzien van handelingen van deelnemers onderling aan een weerbaarheids- of andere fysieke training de verhoogde drempel voor het aannemen van aansprakelijkheid geldt. Het door het hof toegepaste toetsingskader – de ‘gewone’ Kelderluikcriteria – is naar haar visie onjuist. Verder had zij het meer voor de hand liggend gevonden dat de benadeelde, naast de mededeelnemer ook de organisator/instructeur en/of zijn werkgever had aangesproken, voor wie de verhoogde aansprakelijkheidsdrempel uit de sport- en speljurisprudentie niet geldt.

JA2020_05.pdf
Deel dit artikel via:

Lees ook