Meewerken aan wanprestatie. Het handelen van de notaris wordt ook tuchtrechtelijk getoetst aan de Novitaris-maatstaf

JBN 2018/12: In het notariële tuchtrecht wordt het Novitaris-arrest nu ook gebruikt voor de beoordeling van het handelen van de notaris in het geval van meewerken aan wanprestatie. Laurien en Harriët bespreken een uitspraak van de notariskamer van 23 januari 2018 in het JBN waarbij zij onder andere in gaan op de vraag of het civielrechtelijke en tuchtrechtelijke kader tot deze uitspraak wel zo verschillend waren en gaan zij in op de praktische betekenis van deze uitspraak. Lees de noot van Delhaas en Dufour hier.

Deel dit artikel via:

Lees ook