Verhouding tuchtrecht/klachtrecht/civiel recht. Ontbreken informed consent

JA 2014/35: Deze noot handelt over de vraag hoe uitspraken van de tuchtrechter, klachtencommissie en civiele rechter zich tot elkaar verhouden. Daarnaast geeft Gouweloos aan waarom zij van mening is dat de rechter hier ten onrechte heeft geoordeeld dat de arts geen melding hoefte te maken van het risico op zenuwbeschadiging, ondanks het feit dat de tuchtrechter dienovereenkomstig had geoordeeld.
Noot Gouweloos
Deel dit artikel via:

Lees ook