Art. 10 WAM. Duurstuiting en doorstuiting

JA 2013/180: Op grond van art. 10 lid 5 WAM hebben onderhandelingen tussen een WAM-verzekeraar en een benadeelde duurstuitende werking. Dit betekent dat de lopende verjaringstermijn blijft gestuit en er geen nieuwe termijn gaat lopen, tot de verzekeraar aan de benadeelde kenbaar maakt de onderhandelingen af te breken. Gouweloos is van mening dat de duurstuiting niet doorwerkt in de verhouding veroorzaker-benadeelde. Na iedere laatste onderhandeling met de verzekeraar gaat een nieuwe verjaringstermijn van vijf jaar jegens de veroorzaker lopen. Om te beoordelen of een vordering op de veroorzaker is verjaard, dient derhalve in elke zaak te worden bezien wanneer de laatste onderhandeling met de verzekeraar heeft plaatsgehad.
Noot Gouweloos
Deel dit artikel via:

Lees ook