Buitengerechtelijke kosten

RAV 2012/74: Kunnen buitengerechtelijke kosten volgens Aanbeveling II van het rapport Voor-werk II zonder meer worden toegewezen of dient de rechter altijd de redelijkheid en van het gevorderde forfaitaire bedrag te beoordelen in het licht van de omstandigheden van het geval?
Wenk Colsen
Deel dit artikel via:

Lees ook