Aanbesteding. Schadevergoeding. Gederfde winst. Toerekenbaarheid

RAV 2012/40: Onderhandse aanbesteding door Kadaster.Ten onrechte niet gegund aan HLA. Rechtbank kent gederfde winst ad EUR 10.000.000 toe. Is dit terecht?
Wenk Gouweloos
Deel dit artikel via:

Lees ook