Aansprakelijkheid ziekenhuis (on)geschikte hulpmiddelen

De Hoge Raad heeft vorig jaar een tweetal arresten gewezen over de vraag of een ziekenhuis aansprakelijk is voor schade ontstaan door het gebruik van een ongeschikte hulpzaak. In het ene arrest (ECLI:NL:HR:2020:1082) ging het om het gebruik van een Miragelplombe en in het andere arrest om het gebruik van een PIP-implantaat (ECLI:NL:HR:2020:1090). De Hoge Raad wijst in deze twee arresten de aansprakelijkheid van het ziekenhuis van de hand op twee verschillende gronden. In het Miragelplombe-arrest wordt de aansprakelijkheid afgewezen omdat geen sprake is van een ongeschikte hulpzaak. In het PIP-arrest is er wel sprake van een ongeschikte hulpzaak, maar kan het gebruik van de ongeschikte hulpzaak, de tekortkoming, niet aan het ziekenhuis worden toegerekend. Rozemarein bespreekt deze twee arresten in het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht [TvG 2020/5.8] en in de Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht [RAV 2020/75] en [RAV 2020/76]

TvGR_0165-0874_2020_044_005_008.pdf
RL_-_RAV_202075_Medische_aansprakelijkheid._Complicaties_door_gebruik_Miragelplombe._Is_sprake_is_van_e.pdf
RL_-_RAV_202076_Medische_aansprakelijkheid._Is_het_ziekenhuis_aansprakelijk_voor_het_gebruik_van_gebrek.pdf
Deel dit artikel via:

Lees ook