Wanneer slaagt een beroep op de klachtplicht in geval van beroepsaansprakelijkheid?

JA 2019/34

Harriet Delhaas schreef een noot waarin zij bespreekt wanneer een beroep op de klachtplicht (art. 6:89 BW) slaagt en wanneer niet. Onder verwijzing naar diverse uitspraken komt aan de orde wat nodig is voor een geslaagd beroep op de klachtplicht.

JA_2019-34.pdf
Deel dit artikel via:

Lees ook