Beroepsaansprakelijkheid notaris. Belangen van derden

JA 2018/2: De Hoge Raad oordeelt opnieuw over hoe de notaris dient om te gaan met belangen van derden. In dit arrest was geen sprake van botsende rechten met betrekking tot een onroerend goed, maar was mogelijk sprake van onrechtmatig handelen door de comparanten jegens derden. De Hoge Raad bevestigt dat in het Novitaris-arrest (r.o. 3.4.2 en 3.4.3) een algemene norm is gegeven ter zake van de medewerking van een notaris aan handelingen van zijn cliënten die de belangen van derden schaden. In deze noot wordt toegelicht dat dat geen verrassende uitspraak is en wordt daarnaast aandacht gegeven aan hoe het Novitaris-arrest sindsdien is toegepast. Lees hier de noot van Delhaas

Deel dit artikel via:

Lees ook