Beroepsaansprakelijkheid assurantietussenpersoon. Causaal verband en schade

JA 2017/90: Een noot in de JA over beroepsaansprakelijkheid van een tussenpersoon, met name over causaal verband en schade. De aangesproken tussenpersoon heeft niet tijdig zorggedragen voor de verhoging van verzekerde sommen na een overval op de winkel van de juwelier. De rechtbank wijst de vordering toch af omdat de schade (nadat de winkel opnieuw was overvallen en de verzekerde sommen niet waren verhoogd) niet door de zorgplichtschending van de tussenpersoon is ontstaan maar doordat de juwelier niet tijdig de vereiste veiligheidsmaatregelen had doorgevoerd die nodig waren voor een verhoging van de verzekerde sommen. Deze beoordeling roept allerlei vragen op die in de noot aan de orde komen. Noot Delhaas

Deel dit artikel via:

Lees ook