Gronden voor toewijzing verzoek voorlopig getuigenverhoor?

RO 2016/3: Harriët Delhaas schreef een korte toelichting bij een arrest van het Hof Den Haag over de vraag of een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor in een bestuurdersaansprakelijkheidzaak kan worden toegewezen. Zijn er voldoende omstandigheden gesteld om een voorlopig getuigenverhoor te gelasten?
Wenk Delhaas 
Deel dit artikel via:

Lees ook