Risicoaansprakelijkheid voor onroerende zaken. Brandschade. Vertegenwoordigingsbevoegdheid VvE

JA 2013/115: Aansprakelijkheid huurder voor brandschade wegens gebrekkige frituurinstallatie. In haar noot gaat Bordewijk in op diverse aspecten waaronder de BBr, de vraag of een frituurinstallatie als roerende of onroerende zaak moet worden aangemerkt en de tenzij-clausule van art. 6:173 BW.
Noot Bordewijk 
Deel dit artikel via:

Lees ook