Arbeidsongeschiktheidverzekering. Redelijkheid en billijkheid

RAV 2012/100: Is een beroep op een bepaling in de polisvoorwaarden die inhoudt dat de verzekeringnemer bij arbeidsongeschiktheid die is ingetreden in de periode tussen de opzegging en de einddatum van de verzekering geen inkomensvoorziening meer heeft voor de periode nà de einddatum van de verzekering, naar maatstaven van redelijk en billijkheid onaanvaardbaar?
Wenk Benningen
Deel dit artikel via:

Lees ook