Heeft de advocaat aan zijn zorgplicht voldaan?

In het arrest van het Hof 's-Hertogenbosch van juni van dit jaar stond centraal de zorgplicht van de advocaat. In de rechtspraak zijn normen ontwikkeld die gelden voor de advocaat bij adviseren en procederen. Voor procedurele rechtshandelingen geldt de in de jurisprudentie ontwikkelde norm dat de advocaat zijn cliënt niet onnodig een voorzienbaar en vermijdbaar juridisch risico mag laten lopen. Voor advies heeft de Hoge Raad een meer casuïstische norm aangenomen, namelijk dat wanneer een advocaat zijn cliënt adviseert in het kader van een door de cliënt te nemen beslissing, diens zorgvuldigheidsplicht meebrengt dat hij de cliënt in staat stelt goed geïnformeerd te beslissen, waarbij alle omstandigheden van het geval een rol spelen. In dat kader kan op de advocaat de verplichting rusten om te waarschuwen voor bepaalde risico’s. In de casus die voorlag bij het Hof had de advocaat zijn cliënt onvoldoende gewaarschuwd voor de financiële risico’s van zijn advies. De Wenk van Rozemarein is gepubliceerd in [RAV 2019/77].

RL_-_RAV_201977_Beroepsfout_advocaat._Heeft_advocaat_voldaan_aan_zijn_zorgplicht.pdf
Deel dit artikel via:

Lees ook